Alkmaar: lezing door Wouter van der Meer, een wandeling door de vroegere natuur

Lezing: woensdag 24 november 2021, aanvang 20.00 uur.
Door Wouter van der Meer

Locatie: Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar

U moet in Wijkcentrum Overdie aan de deur een QR-code van uw coronapas laten zien, of een bewijs dat u corona hebt gehad of een negatieve testuitslag

De lezing getiteld:

“Een wandeling door de vroegere natuur”

gaat over archeo – en paleobotanische vondsten rond Alkmaar en wordt gegeven door drs. Wouter van der Meer. 

Hij studeerde in 2005  aan de Universiteit van Amsterdam af als mediterraan archeoloog. 

Vanuit zijn interesse in verleden landschappen, landbouw, handel en voeding heeft hij zich verdiept in de archeobotanie. Ondertussen is hij als archeobotanist betrokken geweest bij het onderzoek van meer dan tweehonderd vindplaatsen in Nederland en België, waaronder een aantal in het Noord-Kennemerland.

Wouter is partner in BIAX-Consult, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in archeo- en paleobotanie: de plantkunde van het verleden. Zij analyseren plantaardige resten die worden gevonden bij archeologische opgravingen (archeobotanie) en doen onderzoek naar vroegere vegetaties aan de hand van oude natuurlijke afzettingen (paleobotanie). 

Stuifmeel, zaden en hout vormen de basis van deze analyses, maar ook schimmelsporen, bladresten, boomknoppen, knollen en zelfs verkoolde voedselresten zijn een bron van informatie. 

In zijn lezing zal Wouter stilstaan bij archeologische vondsten rond Alkmaar, zoals een voormalige duinplas en waterputten gevonden in Heiloo-Zuiderloo. Wouter zal die vondsten vanuit archeobotanisch perspectief toelichten. 

Datum & tijd
wo 24 november 2021 om 20:00