Excursie Plantenwerkgroep in het NoordHollands Duinreservaat

Excursie Plantenwerkgroep in het  NoordHollands Duinreservaat

Excursie Plantenwerkgroep, 10 mei 2022

Op dinsdagavond 10 mei is de eerste excursie van de Plantenwerkgroep van dit seizoen. We gaan proberen om iedere dinsdagavond weer een bijzondere plek te bezoeken om daar de plantengroei te inventariseren. De eerste excursie vindt plaats in het Noordhollands Duinreservaat. We starten om 19.30 uur op de PWN-parkeerplaats bij de Woudweg. We zullen in deze eerste excursie vooral stilstaan bij algemene soorten van het duingebied.

Meer informatie bij Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl

Lees ook Nieuwsbrief Plantenwerkgroep 1, van 26 april 2022.

Datum & tijd
di 10 mei 2022 om 19:30