Kopij voor BLAD 66

Kopij voor BLAD 66

Graag alle kopij voor BLAD 66 uiterlijk op deze dag, 15 juli 2021, opsturen. Liefst nog eerder natuurlijk.

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto’s altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 1.0 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

Zie voor nog meer informatie BLAD.

Driedistel, Carlina vulgaris, foto Jaap Kuip

Datum & tijd
do 15 juli 2021 om 12:00