Kopij voor BLAD 67

Kopij voor BLAD 67

Graag alle kopij voor BLAD 67 uiterlijk op deze dag, 15 oktober 2021, opsturen. Liefst nog eerder natuurlijk.

 Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto’s altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 1.0 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

 Zie voor nog meer informatie BLAD.

Gewoon ijsvingertje, Ceratiomyxa fruticulosa, foto Michel Rühland

Gevonden in Schoorl, oktober 2020.

Datum & tijd
vr 15 oktober 2021 om 12:00