Kopij voor BLAD 68

Kopij voor BLAD 68

Graag alle kopij voor BLAD 68 uiterlijk op deze dag, 15 januari 2022, opsturen. Liefst nog eerder natuurlijk.

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto’s altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 1.0 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

Zie voor nog meer informatie BLAD.

Roodgerande houtzwam, Fomitopsis pinicola, foto Michel Rühland

Datum & tijd
za 15 januari 2022 om 12:00