Lezing in Den Helder door Natasja Nachbar: stuivende duinen, nut en noodzaak.

Locatie: De Helderse Vallei.
Adres: De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder.
Datum: zaterdag 23 maart 2024
Aanvang: 13.30 uur, toegang gratis.

‘Dynamisch duin, nut en noodzaak in veranderende tijden’

In deze lezing laat Natasja Nachbar zien wat het effect is van dynamisch zand op het landschap en wat het effect is voor plant en dier die hiervan afhankelijk zijn. Door het jarenlange vastleggingsbeheer waardoor de buitenste duinenrij tot een dijk is gemaakt die binnenstuivend zand tegenhoudt en door de verhoogde stikstofdepositie is de dynamiek van zand in het duin drastisch afgenomen. En dat terwijl bewegend zand een wezenlijk onderdeel is van duinen. Soms wordt overgegaan tot het maken van stuifplekken, groot en klein, om zo, op een beperkte schaal, de duinen weer in beweging te krijgen. Omdat de aanleg van stuifplekken voor sommige mensen discutabel is, laat ze tot slot laten zien wat het verschil is tussen een aangelegde en een natuurlijke stuifplek.

Natasja is sinds 2009 werkzaam bij PWN als boswachter in het Noord-Hollands Duinreservaat. Zij houdt zich o.a. bezig met grote en kleinere dynamiek. Daarnaast doet ze veel aan monitoring van diverse soortgroepen zoals vlinders, zandhagedis, mossen en een aantal plantensoorten.

Datum & tijd
za 23 maart 2024 om 13:30