Online lezing van de NMV

12 april 2021: Digitale lezing over morieljes door Gerard Koopmanschap

Mede ingegeven door de beperkende coronamaatregelen biedt de NMV een serie digitale lezingen aan die via Zoom gevolgd kunnen worden.

Op maandag 12 april zal Gerard Koopmanschap om 19.30 uur ingaan op morieljes uit de esculenta-groep. De soorten uit deze groep kunnen worden onderscheiden op basis van subtiele verschillen in uiterlijke kenmerken en het biotoop waarin ze voorkomen.

Zie voor alle informatie de website van de NMV.

Boven: gewone morielje, Morchella esculenta, foto Herman Pols

Datum & tijd
ma 12 april 2021 om 19:30