Rode regenwormen: sleutelspelers van ons. boerenland. Lezing door Jeroen Onrust (Den Helder)

Rode regenwormen: sleutelspelers van ons boerenland

Een lezing door Jeroen Onrust, georganiseerd door de KNNV Alkmaar-Den Helder op zaterdagmiddag 28 oktober 2023, aanvang 13:30 uur in bezoekerscentrum “De Helderse Vallei”, De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. Toegang gratis.

In agrarische graslanden spelen regenwormen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van allerlei dieren waaronder de bedreigde weidevogels. In tegenstelling tot andere soorten van het boerenland, lijkt het met regenwormen niet slecht te gaan. De Nederlandse agrarische graslanden herbergen namelijk de hoogste dichtheden aan regenwormen van Europa. In deze lezing vertelt Jeroen over zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen waarin hij dieper in de wereld van regenwormen is gedoken om te begrijpen hoe het eigenlijk met ze gaat en hoe het graslandbeheer van melkveehouders de regenwormen in de grond en de toegang van weidevogels tot die wormen beïnvloedt. Hij laat zien dat door naar verschillende soorten regenwormen en hun gedrag te kijken regenwormen het wel degelijk moeilijk hebben in het huidige boerenland en dat dit gevolgen heeft voor het hele voedselweb en uiteindelijk dus ook voor de boer. 

Jeroen Onrust (Emmen, 1989) is afgestudeerd als dierecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 verdedigde hij met succes zijn proefschrift ‘Earth, Worms & Birds’ waarin hij keek naar de belangrijke rol van regenwormen voor zichtjagende weidevogels en de effecten van de landbouw daarop. Sinds 2020 werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan de RUG in het nieuwe centrum voor interdisciplinair onderzoek ‘BirdEyes’ in Leeuwarden waarin met een heel team aan onderzoekers het hele voedselweb van de Grutto in kaart wordt gebracht. 

Datum & tijd
za 28 oktober 2023 om 13:30