Nationale Tuinvogeltelling 2022

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari vond weer de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling plaats:
op een van deze dagen één keer een half uur de vogels in je tuin of op je balkon tellen. Vogels die alleen overvliegen tellen niet mee. Meedoen is gemakkelijk, en de telgegevens worden gebruikt om vogels te beschermen.
Zie voor alle informatie plus de resultaten van 2022: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Huismus, Passer domesticus, foto Jan Stok