Noord-Hollandse Natuurdag: 17 december

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag, dit jaar
op ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 in Aristo Meeting Center in Amsterdam
Sloterdijk. Zet de datum alvast in uw agenda en deel deze met uw
medevrijwilligers of collega’s!

Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers zijn van
harte welkom om de verschillende presentaties te volgen. Gedurende de
dag is er ook een informatiemarkt en tijd om bij te praten. Het
programma zal in de loop van de zomer bekend zijn en met u worden
gedeeld. Wanneer het door de maatregelen van de overheid niet mogelijk
is om fysiek bij elkaar te komen, bieden we het programma weer online
aan.

De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de
Provincie Noord-Holland maakt het financieel mogelijk. Houd de website
in de gaten voor het programma en aanmelding:
www.landschapnoordholland.nl/natuurdag [1]

Met vriendelijke groet,

Frank Visbeen en Nienke Kwikkel