ANBI

KNNV Alkmaar-Den Helder heeft de ANBI-status

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een schenker giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
afdeling Alkmaar-Den Helder

KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder

Opgericht 19 april 1918

Doelstelling: Vermeerderen van de kennis van de natuur

Contactgegevens:

Webadreswww.knnv.nl/alkmaar

Mail-adres secretarissecretaris@regioalkmaar.knnv.nl

Postadres: KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder, Schelgeest 53, 1901 HC Castricum 

Bankrekening: NL55INGB0000519435 t.n.v. KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder

KvK nummer: 37125280

RSIN: 815725218

De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder heeft geen betaalde medewerkers.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging.

Bijlagen:

Statuten KNNV Alkmaar-Den Helder webversie

HHR KNNV Alkmaar-Den Helder 15 maart 2017

Jaarverslag KNNV Alkmaar-Den Helder 2022