BLAD

BLAD

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift: BLAD.
Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

BLAD wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.
BLAD komt in maart, juni, september en december in de brievenbus.
BLAD 54 was het jubileumnummer: 100 jaar KNNV in Alkmaar en omgeving! 

BLAD 70 verscheen in september 2022, klik hier.

BLAD 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 en 69 staan onderaan de pagina.

Redactie

Ger Augustus (hoofdredacteur)
Marjolein Boersma
Evert Maarschall 
Wim de Groot
René Glas (beeldredacteur)
Keat Kho (vormgeving en produktie)

Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

Kopij-data 2022

Kopij graag op of nog liever vóór de genoemde data naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

Voor BLAD 68: kopij inzenden tot uiterlijk 15 januari 2022, verschijnt begin maart.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van maart t/m juni.

Voor BLAD 69: kopij inzenden tot uiterlijk 15 april 2022, verschijnt begin juni.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van juni t/m september.

Voor BLAD 70: kopij inzenden tot uiterlijk 15 juli 2022, verschijnt begin september.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van september t/m december.

Voor BLAD 71: kopij inzenden tot uiterlijk 15 oktober 2022, verschijnt begin december.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van december 2021 t/m maart 2023.

Kopij

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto’s altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 1.0 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor de stukken in te korten, te redigeren (bij ingrijpende veranderingen in overleg met de auteur) of te weigeren.

BLAD in 2020, 2021 en 2022

BLAD 60, maart 2020

BLAD 61, juni 2020

BLAD 62, september 2020

BLAD 63, december 2020

BLAD 64, maart 2021

BLAD 65, juni 2021

BLAD 66, september 2021

BLAD 67, december 2021

BLAD 68, maart 2022

BLAD 69, juni 2022

BLAD 70, september 2022