Geschiedenis

Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Op 26 januari 1901 wordt te Amsterdam in een van de zalen van Artis de “Natuurhistorische Vereeniging te Amsterdam” opgericht, op voorstel van H. Heukels en H.W. Heinsius. Beide heren, docenten plant- en dierkunde, zijn van mening dat er meer moet worden gedaan om biologie onder de aandacht van de mensen te brengen. Zij zijn niet de enigen die dat vinden. In andere steden, zoals Haarlem, Den Haag en Leiden worden ook dit soort verenigingen opgericht. Dat leidt ertoe dat al heel snel, op 27 december van datzelfde jaar, de “Nederlandse Natuurhistorische Vereeniging”(NNV) wordt opgericht. Bij deze overkoepelende organisatie sluiten de meeste lokale verenigingen zich aan. Na enige tijd is er een bestuur: H. Heukels wordt voorzitter, Prof. J. Mac Leod treedt op als ondervoorzitter, H.W. Heinsius is de secretaris en verder zien we Jac. P. Thijsse en E. Heimans als bestuursleden. Bij het vijftigjarig bestaan van de NNV in 1951 mag zij het woord “Koninklijk” toevoegen aan de naam en voortaan is het KNNV. Inmiddels is het KNNV, vereniging voor veldbiologie. 

Bron: De Natuur als Bondgenoot van Marga Coesèl, Joop Schaminée en Lodewijk van Duuren. Een fantastisch boek over de geschiedenis van natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming in Nederland, uitgegeven door KNNV uitgeverij, Zeist, 2007. Antiquarisch nog wel te koop. De KNNV uitgeverij in Zeist: www.knnvuitgeverij.nl

KNNV afdeling Regio Alkmaar

In Alkmaar wordt in 1918 een afdeling opgericht. De geschiedenis van deze afdeling – tot en met 2011 – werd opgetekend door Leo Bruinenberg en staat als PDF hier onder. Toen in 2008 de afdeling 90 jaar bestond hebben een aantal leden hun kennis over de natuur in en om Alkmaar in een boekje met deze titel samengebracht: Natuur in en om Alkmaar is vervolgens met steun van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen uitgegeven. Het boekje bleek een groot succes: er is geen enkel exemplaar meer over. Het honderdjarig bestaan van de vereniging werd in september 2018 gevierd met een feestelijke middag afgesloten door een feestelijke maaltijd, voor alle leden.

KNNV afdeling Den Helder

In 1996 wordt in Den Helder een afdeling opgericht. De afdeling Den Helder heeft als zelfstandige afdeling bestaan tot het eind van 2016. De geschiedenis van deze afdeling is te vinden onderaan deze pagina.

KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder

Vanaf 2017 gaat de afdeling Alkmaar samen met Den Helder verder: afdeling Alkmaar-Den Helder.
Relevante stukken van beide verenigingen zijn in 2018 ondergebracht bij het Regionaal Archief Alkmaar.