2024: het Jaar van de Hermelijn

De hermelijn, één van de kleinste marterachtigen in Nederland, is een soort die van oudsher thuishoort in het Nederlandse landschap. Helaas heeft deze soort het de afgelopen jaren erg zwaar gehad en begint stilletjes aan te verdwijnen uit Nederland. Om te voorkomen dat hermelijnen gaan verdwijnen is actie hard nodig. Daarom is 2024 door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn!
Lees er alles over op het Jaar van de Hermelijn.

Boven: hermelijnen, foto Saxifraga-Luuk Vermeer