Bladluis

Bladluis

Redactie: Pieter Korstanje – vbs@regioalkmaar.knnv.nl

De Bladluis is de digitale nieuwsbrief van de afdeling. Ieder lid krijgt vier keer per jaar BLAD, het tijdschrift.
Tussendoor verschijnt de Bladluis, ook zo’n vier keer per jaar. De Bladluis wordt digitaal aan alle leden verstuurd. 
Je mail-adres moet dan wel bij de ledenadministratie bekend zijn. Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter, vbs@regioalkmaar.knnv.nl

De Bladluizen van 2022:

Bladluis 4, december 2022

Bladluis 3, november 2022

Bladluis 2, september 2022

Bladluis 1, februari 2022

Bladluis, foto Wilbert Kerkhof
De rode bultjes zijn de net aangeprikte vaatbundels.