Bladluis

Bladluis

Redactie: Pieter Korstanje – vbs@regioalkmaar.knnv.nl

De Bladluis is de digitale nieuwsbrief van de afdeling. Ieder lid krijgt vier keer per jaar BLAD, het tijdschrift.
Tussendoor verschijnt de Bladluis, ook zo’n vier keer per jaar. De Bladluis wordt digitaal aan alle leden verstuurd. 
Je mail-adres moet dan wel bij de ledenadministratie bekend zijn. Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter, vbs@regioalkmaar.knnv.nl

Voor de Bladluis van februari 2021, klik hier.

Voor de Bladluis van april 2021, klik hier

Voor de meest recente Bladluis, van september 2021, klik hier.

Bladluis, foto Wilbert Kerkhof
De rode bultjes zijn de net aangeprikte vaatbundels.

De Bladluizen van 2020:

Bladluis 1, april 2020

Bladluis 2, juni 2020

Bladluis 3, september 2020

Bladluis 4, november 2020

Bladluis 5, december 2020