Lidmaatschap

Lidmaatschap van afdeling Alkmaar-Den Helder

De KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, is een landelijke organisatie met meer dan 50 regionale afdelingen. De website van de landelijke KNNV is: www.knnv.nl

KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder is één van de afdelingen. De ruim 300 leden houden zich met enthousiasme bezig met veldbiologie. Zij richten zich op natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming
Wie lid wordt van de afdeling Alkmaar-Den Helder is automatisch ook lid van de landelijke KNNV. 

De privacyverklaring van de KNNV is hier te lezen.

Lid worden? Stuur een mail naar de ledenadministratie van KNNV Alkmaar-Den Helder:
Marjolein Boersma, ledenadministratie@regioalkmaar.knnv.nl

Lid worden kan ook door de bladzijde rechts boven aan te klikken en het formulier in te vullen.
Het ingevulde formulier wordt verstuurd naar de landelijke administratie en vervolgens wordt de afdeling Alkmaar-Den Helder op de hoogte gebracht zodat het nieuwe lid welkom geheten kan worden. 
Geef alstublieft duidelijk aan dat u lid wilt worden van KNNV Alkmaar-Den Helder.

Soort lidmaatschap. De bedragen hebben betrekking op het jaar 2024.

Gewoon lid, contributie per jaar  € 38,-
1. Deelname aan onze excursies, werkgroepen en algemene ledenvergadering.
2. Bijwonen van de lezingen.
3. Ontvangst van het KNNV/IVN-NKL afdelingsblad, BLAD.
4. Ontvangst van de digitale nieuwsbrief van de afdeling, BLADLUIS.
5. Deelname aan de activiteiten en excursies van IVN Noord-Kennemerland; zie: www.ivn.nl/nkl
6. Deelname aan de activiteiten en excursies van Vogelwerkgroep Alkmaar; zie: www.vwg-alkmaar.nl
7. Korting, 10%, op boeken van de KNNV uitgeverij.
8. Ontvangst van NATURA, het landelijke blad, vier keer per jaar.
9. Ontvangst van de digitale nieuwsbrief van het landelijk bureau, ± 10 keer per jaar.
10. Deelname activiteiten van de landelijke vereniging, zoals de kampeergroep en buitenlandse reizen.
Zie daarvoor www.knnv.nl

Huisgenoot lid, contributie per jaar  €15,-
(Alleen in combinatie met gewoon lid) idem 1 t/m 10. 
Per adres wordt steeds één exemplaar van BLAD opgestuurd.
Per adres wordt steeds één exemplaar van NATURA opgestuurd. 
Jeugdlid, contributie per jaar € 21,-
(Tot en met 25 jaar) idem 1 t/m 10
Donateur: Ontvangst digitale nieuwsbrief BLADLUIS. Minimaal € 10,- per jaar. 
Bedrijfsdonateur: Ontvangst digitale nieuwsbrief BLADLUIS. Minimaal € 50,- per jaar. 
Abonnee BLAD: € 17,- per jaar.
Lidmaatschapskaart: Neem hiervoor contact op met Marjolein Boersma ledenadministratie@regioalkmaar.knnv.nl
Bankrekening: NL55INGB0000519435 t.n.v. KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder

Lidmaatschap, donateurschap of abonnement beëindigen.

Het lidmaatschap, donateurschap of abonnement wordt aangegaan voor één kalenderjaar en daarna automatisch verlengd. Beëindigen: opzeggen uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar. 
Daarna vervalt het lidmaatschap, donateurschap of abonnement op 1 januari van het nieuwe jaar.