Paddenstoelenwerkgroep

Coördinator: Martijn Oud – mnaj.oud@ziggo.nl

Excursies: zie agenda

Online paddenstoelenlezingen volgen kan bij de Nederlandse Mycologische Vereniging.

Paddenstoel van het jaar 2023: de zwartwordende wasplaat, Hygrocybe conica.
Paddenstoel van het jaar 2024: de amethistzwam, Laccaria amethystina, ook wel rodekoolzwam.

Inventarisaties 2024

Paddenstoelenexcursie Geestmerambacht 17 februari 2024

Inventarisaties 2023

Paddenstoelenexcursie Geestmerambacht, 18 februari 2023
Paddenstoelenexcursie Geestmerambacht, 15 april 2023
Paddenstoelenexcursie Het Oude Hof, Bergen, 18 augustus 2023
Paddenstoelenexcursie Heilooërbos, 26 augustus 2023
Paddenstoelenexcursie Schoorl, 2 september 2023
Paddenstoelenexcursie Ilperveld, 9 september 2023
Paddenstoelenexcursie Elswout, 16 september 2023
Paddenstoelenexcursie Nyenrode, 23 september 2023
Paddenstoelenexcursie Heilooërbos, 30 september 2023
Paddenstoelenexcursie Robbenoordbos, 14 oktober 2023
Paddenstoelenexcursie Baaknol en grijze duinen, 21 oktober 2023
Paddenstoelenexcursie wasplatendijken, Kop van Noord-Holland, 28 oktober 2023
Paddenstoelenexcursie kustduinen IJmuiden, 4 november 2023
Paddenstoelenexcursie Zwanenwater, 11 november 2023
Paddenstoelenexcursie Ver. Harger en Pettemerpolder, 18 november 2023

Uitgangspunten Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop

De leden van Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop” verdiepen zich in de mycoflora van onze regio.
Deze werkgroep is opgericht door een aantal NMV-leden die tevens aangesloten zijn bij KNNV-afdeling Regio Alkmaar. Werkgebied: Noord-Holland, voor zover gelegen boven het Noordzeekanaal.
De excursies, die regelmatig georganiseerd worden, hebben als doel:

A. De interesse in de mycologie te stimuleren en de bestaande kennis te vergroten.

B. Onderzoek te verrichten om de verspreiding van paddenstoelen beter in kaart te kunnen brengen.

C. Het publiceren van onderzoek voor:

1) Advies in natuurvriendelijk beheer
2) Nieuwe kennis in mycologische vraagstukken

Uitgangspunten Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop”

De leden van Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop” verdiepen zich in de mycoflora van onze regio.
Deze werkgroep is opgericht door een aantal NMV-leden die tevens aangesloten zijn bij KNNV-afdeling Regio Alkmaar. Werkgebied: Noord-Holland, voor zover gelegen boven het Noordzeekanaal.
De excursies, die regelmatig georganiseerd worden, hebben als doel:

A. De interesse in de mycologie te stimuleren en de bestaande kennis te vergroten.

B. Onderzoek te verrichten om de verspreiding van paddenstoelen beter in kaart te kunnen brengen.

C. Het publiceren van onderzoek voor:
1) Advies in natuurvriendelijk beheer 2) Nieuwe kennis in mycologische vraagstukken

Algemene informatie Paddenstoelenwerkgroep

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies OPBELEXCURSIE staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden i.v.m. vervoer. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.

1. Van de deelnemers aan excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie. 
Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging, www.mycologen.nl

2. In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk.
Deelname geschiedt volledig op eigen risico.

3. Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De excursie-deelnemers geven de namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt een soortenlijst samengesteld en doorgestuurd naar de excursie- deelnemers en naar de KNNV-Alkmaar.

4. De coördinator stuurt aan het eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal coördinator van de NMV.

Boven: amethistzwam, Laccaria amethystina, foto Herman Pols
Paddenstoel van het jaar 2024! Hij valt op door zijn bijzondere kleur.