Cursus veldbiologie in april en mei 2023

De cursus is inmiddels voorbij natuurlijk, maar voor belangstellenden laten we dit nog even staan. Misschien volgend jaar weer!

De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder, de vereniging voor veldbiologie, organiseert in april en mei 2023 een cursus veldbiologie. De lessen worden gegeven door deskundige docenten. Er zijn zes lessen en vijf daaraan gekoppelde excursies om met de opgedane kennis het veld in te gaan. Tijdens deze cursus leer je waarom “dat ene randje groen” nou zo het verschil maakt voor de biodiversiteit in jouw wijk. Wie wat weet ziet meer en wie wat ziet wil meer weten!

De lessen zijn op woensdagavonden, op 5, 12 en 19 april, en op 10, 17 en 24 mei, van 20.00 tot 22.10 uur. De bij de lessen horende excursies hebben afhankelijk van de inhoud een andere aanvangstijd. De 3 zondagse excursies van 23 april en 13 mei beginnen om 10 uur, maar de excursie behorend bij de insectenles op 17 mei om 14 uur. De vogelexcursie op zaterdag 15 april heeft twee aanvangstijden: om 6.45 (vroege vogelgroep) of 9.00 uur (latere groep). Op 25 mei wordt de vleermuisexcursie in aansluiting aan de les gegeven. 

De lessen worden gegeven in het Clusiuscollege Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar. De excursies vinden plaats in verschillende gebieden in de buurt van Alkmaar. De inhoud van de lessen: inleiding in de ecologie, vogels, kleine zoogdieren, planten, insecten en vleermuizen. De cursus gaat door bij twaalf deelnemers en kan maximaal 20 deelnemers opnemen.

Aanmelden via de mail bij de penningmeester KNNV Alkmaar-Den Helder, mail-adres: penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl. Opgeven: naam, adres, telefoonnummer en mail-adres. Daarna volgt een betalingsverzoek en als er betaald is, bent u ingeschreven.
Prijs 75 euro voor niet-leden. Leden van de KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder en IVN Noord-Kennemerland betalen 55 euro.

Je leest er meer over in de uitgebreide informatiefolder.

Afbeelding: meriansborstel, Calliteara pudibundi, foto Herman Pols