Mini-cursus paddenstoelen van KNNV Alkmaar-Den Helder

De KNNV Alkmaar-Den Helder organiseert het komende vroege najaar een korte mini-cursus paddenstoelen.
De cursus bestaat uit twee theorie avonden plus een excursie.

Alfons Vaessen is bereid gevonden de cursus te leiden.
De kosten voor de deelnemers bedragen twintig euro per persoon.

De theorie avonden worden gehouden in een van de lokalen van de Vonk Alkmaar MBO. De locatie van de excursie wordt t.z.t. nog bepaald maar zal ergens in de omgeving van Alkmaar zijn. Inschrijving staat open voor alle geïnteresseerden, speciale voorkennis is bij deze cursus niet vereist. Wel wordt van de deelnemers verwacht de Basisgids paddenstoelen (ISBN-9789050117074, KNNV-ledenprijs, € 23,85, in de boekhandel € 26,50) aan te schaffen, verkrijgbaar bij o.a. de webshop van de KNNV Uitgeverij.

N.B.: deze cursus staat los van de meer uitgebreide online-cursus die bij de Nederlandse Mycologische Vereniging loopt van september tot november 2023.

Mini-cursus Paddenstoelen
Cursusleider: Alfons Vaessen (NMV)
Locatie: Vonk Alkmaar MBO, Drechterwaard 10-16, 1824 EX Alkmaar
Theorie avonden op dinsdag 19 september en dinsdag 3 oktober van 19.30 – 22.00
Excursie zaterdag 7 oktober, aanvangstijd 10.30 uur, locatie nader te bepalen.
Kosten: 20 euro per persoon

Aanmelding door overmaking van € 20,00 op bankrekening NL55 INGB 0000 5194 35
ten name van KNNV-afdeling Alkmaar-Den Helder onder vermelding van “Mini-cursus Paddenstoelen” en tevens uw naam en emailadres.

Gegordelde gordijnzwam, Cortinarius trivialis, foto Wim de Groot