Paddenstoel van het jaar 2023: zwartwordende wasplaat

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de zwartwordende wasplaat, Hygrocybe conica, verkozen tot paddenstoel van het jaar 2023. Lees alles over herkenning, voorkomen en het belang van het doorgeven van waarnemingen op de website van de NMV.

De zwartwordende wasplaat kan worden aangetroffen van juni tot en met oktober. Je vindt hem op schrale graslanden, tussen mos, in duinvalleien, in rietlanden en op grazige plaatsen in bossen. Maar ook in bermen en op dijken. Het is een indicatorsoort voor voedselarme, permanente graslanden die weinig verstoord worden.

Op de foto het moment waarop hij nog prachtig oranje is. Uiteindelijk wordt hij zwart.

Zwartwordende wasplaat, Hygrocybe conica, foto Michel Rühland