Strandwerkgroep

Coördinator: Wilbert Kerkhof – kerkhof01@hetnet.nl

Het excursieprogramma voor de komende tijd staat in 
“De Knorhaan”, nummer 74, oktober 2021.

Komende wintermaanden zijn er tot februari 2022 vier excursies in Noord-Holland gepland. We blijven twee keer dicht in de buurt en gaan twee keer wat verder weg. In de hoop dat ons enkele stormen toebedeeld worden, mag een winterbezoek aan Wijk aan Zee in de lijst niet ontbreken. 
Zie ook de agenda.

17-10 IJmuiden 10.00-12.30, parkeerterrein, vertrek 9.30 Station Alkmaar-Noord. 

14 -11 Hargen aan Zee 12.00-14.00, parkeerterrein, vertrek 11.30 Alkmaar-Noord. 

5-12 Wijk aan Zee 12.00-14.00, restaurant Sea You, vertrek 11.30 Alkmaar-Noord. 

3-1-2022 Bergen aan Zee, 11.00-13.00 hoofdstrandafgang, aldaar verzamelen. 

Excursie deelnemers kunnen zich aanmelden bij de coördinator.

Werkgebied van de Strandwerkgroep

De werkgroep heeft een gevarieerd werkgebied. Noord-Holland is rijk bedeeld met strand, zee en zeeweringen. Op het strand kun je in herfst en winter na een flinke storm allerlei bijzondere zaken aantreffen, variërend van een aangespoelde bruinvis tot eendenmossels, wieren en eieren van haai en rog.
De Hondsbossche Zeewering met zijn in zee uitstekende strekdammen vormde eeuwenlang een bijzonder milieu. Op het nieuwe brede strand worden nu fossiele schelpen gevonden van ca. 120 duizend jaar oud. Dijken en strekdammen, de Nederlandse rotskusten, zijn er op andere plaatsen nog wel.
Bij voorbeeld bij Den Helder en op Texel. Er leven zeeanemonen, schaalhorens, wieren en diverse soorten krabben.
De Waddenzeekust van Texel biedt volop mogelijkheden om ook daar kennis te nemen van de bijzondere flora en fauna.
De strandwerkgroep gaat regelmatig op excursie, waarbij interessante stranden en kustgebieden worden bezocht. Ga een keer mee en raak onder de indruk van kust en zee! Tijdens excursies worden regelmatig bijzondere vondsten gedaan. Zo werd op het strand van IJmuiden een adderzeenaald gevonden en bleek het strand bij Huisduinen door zandsuppleties een onverwachte schelpenrijkdom te kennen.
Deelname aan de werkgroep is kosteloos voor KNNV-leden. Indien men ook lid wil worden van de landelijk opererende strandwerkgroep ontvangt men het tijdschrift “Het Zeepaard”.

En wat is nu een knorhaan? Een knorhaan, ook wel grauwe poon genaamd, Eutrigla gurnardus, is een vis.
Wil je meer over hem weten, klik dan hier.

Boven: Paardenanemoon, Actinia equina, foto Wilbert Kerkhof

Filipijnse tapijtschelp, Venerupis philippinarum, foto Pieter Korstanje


Knorhaan 67 tot en met 73:

Knorhaan 67, januari 2020

Knorhaan 68, april 2020

Knorhaan 69, juli 2020

Knorhaan 70, oktober 2020

Knorhaan 71, december 2020

Knorhaan 72, maart 2021

Knorhaan 73, juli 2021