Strandwerkgroep

Coördinator: Wilbert Kerkhof – kerkhof01@hetnet.nl

Het excursieprogramma voor de komende tijd staat in 
“De Knorhaan”, nummer 78, september 2022.

Zie ook de agenda.

Excursies voorjaar 2022

In de komende maanden staan twee dagexcursies gepland. 22 mei gaan we in Zeeland verschillende plaatsen bezoeken waaronder het haventje van Ouddorp de Brouwersdam en wellicht het Banjaardstrand. Op zaterdag 11 juni staat een rondje Texel gepland. We steken met het benodigde aantal auto’s over en bekijken verschillende plekken waaronder het Ceresstrandje waar veel artemisschelpen gevonden worden.
De excursie naar Fort Harsens onder leiding van Robbert Jak is nog onder voorbehoud. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

3-4 IJmuiden, parkeerterrein 12.00 – 14.00 vertrek 11.30 vertrek station Alkmaar – Noord
22-5 Zeeland – Brouwersdam dagexcursie, vertrek 9.00 station Alkmaar – Noord
11-6 Texel, zaterdag excursie Rondje Texel, vertrek 8.30 station Alkmaar – Noord.
14-7 Fort Harsens, Den Helder onder leiding van Robbert Jak 15.00 – 17.00 uur vertrek 14.00 uur.

Vanwege de nog voortwoekerende coronapandemie worden deelnemers aan de eerste drie excursies gevraagd met eigen vervoer naar de strandlocaties te reizen.
Aanmelden kan bij Wilbert Kerkhof tel. 0616642993 e-mail: kerkhof01@hetnet.nl

Werkgebied van de Strandwerkgroep

De werkgroep heeft een gevarieerd werkgebied. Noord-Holland is rijk bedeeld met strand, zee en zeeweringen. Op het strand kun je in herfst en winter na een flinke storm allerlei bijzondere zaken aantreffen, variërend van een aangespoelde bruinvis tot eendenmossels, wieren en eieren van haai en rog.
De Hondsbossche Zeewering met zijn in zee uitstekende strekdammen vormde eeuwenlang een bijzonder milieu. Op het nieuwe brede strand worden nu fossiele schelpen gevonden van ca. 120 duizend jaar oud. Dijken en strekdammen, de Nederlandse rotskusten, zijn er op andere plaatsen nog wel.
Bij voorbeeld bij Den Helder en op Texel. Er leven zeeanemonen, schaalhorens, wieren en diverse soorten krabben.
De Waddenzeekust van Texel biedt volop mogelijkheden om ook daar kennis te nemen van de bijzondere flora en fauna.
De strandwerkgroep gaat regelmatig op excursie, waarbij interessante stranden en kustgebieden worden bezocht. Ga een keer mee en raak onder de indruk van kust en zee! Tijdens excursies worden regelmatig bijzondere vondsten gedaan. Zo werd op het strand van IJmuiden een adderzeenaald gevonden en bleek het strand bij Huisduinen door zandsuppleties een onverwachte schelpenrijkdom te kennen.
Deelname aan de werkgroep is kosteloos voor KNNV-leden. Indien men ook lid wil worden van de landelijk opererende strandwerkgroep ontvangt men het tijdschrift “Het Zeepaard”.

En wat is nu een knorhaan? Een knorhaan, ook wel grauwe poon genaamd, Eutrigla gurnardus, is een vis.
Wil je meer over hem weten, klik dan hier.

Boven: Paardenanemoon, Actinia equina, foto Wilbert Kerkhof

Filipijnse tapijtschelp, Venerupis philippinarum, foto Pieter Korstanje

Knorhaan 67, januari 2020

Knorhaan 68, april 2020

Knorhaan 69, juli 2020

Knorhaan 70, oktober 2020

Knorhaan 71, december 2020

Knorhaan 72, maart 2021

Knorhaan 73, juli 2021

Knorhaan 74, oktober 2021

Knorhaan 75, december 2021

Knorhaan 76, maart 2022

Knorhaan 77, juni 2022

Knorhaan 78, september 2022